آنتی ژن 2ME

استفاده از این آنتی ژن جهت تشخیص کلاس آنتی بادی (IgG) ضد بروسلا در آزمایش Wright Test 2ME می باشد. این آزمایش پس از مثبت شدن آزمایش رایت انجام می شود و کاربرد آن تشخیص افتراقی بروسلوز حاد از نوع مزمن بیماری در اشخاصی است که کشت خون آن ها منفی گزارش گردیده و تیترآگلوتینین اختصاصی بروسلا در سرم خون آن ها نیز پایین می باشد، در حالی که تظاهرات بالینی شخص با علائم تب مالت مطابقت دارد.

در واقع انجام این آزمایش به منظور اندازه گیری IgG (7s) در سرم بیمار می باشد که نشانگر حالت مزمن بیماری است. در این روش 2ME موجود در تامپون مربوط باعث از بین رفتن IgM (19s) می گردد در صورتی که IgG به طور فعال باقی می ماند.

روش آزمایش:

تعداد 8 لوله کاملاً تمیز در جا لوله ای قرارداده و سپس مطابق جدول زیر مواد را در آن ها اضافه می نماییم ولی بجای سرم فیزیولوژی از تامپون 2ME استفاده می نماییم.

 

 

مانند روش رایت لوله 48-24 ساعت در 37-35 درجه سانتی گراد قرارداده و مانند روش لوله قرائت و نتیجه را اعلام می نمائیم.

 

* کلیه محصولات تولیدی این بخش مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و مراکز بهداشتی درمانی قرار گرفته است.

 

توجه:

از آنجا که تاریخ مصرف تامپون 2ME که همراه با آنتی ژن مربوطه عرضه می گردد، کوتاه است، بنابراین پیشنهاد می گردد این تامپون هر چه سریعتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

بخش واکسن های باکتریایی و تهیه آنتی ژن

 انستیتو پاستور ایران

تلفن مستقیم مجتع 548846- 548341

تولیدی تحقیقاتی