تمدید گواهینامه و استقرار استانداردهای ISO 45001:2008 و ISO 14001:2015 و ISO 9001:2015

تمدید گواهینامه و استقرار استانداردهای ISO 45001:2008 و ISO 14001:2015 و ISO 9001:2015

اتمام موفقیت آمیز جلسات ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت یکپارچه کیفیت IMS  با حضور نماینده شرکت IMQ ایتالیا در تاریخ 18 و 19 بهمن ماه 1399 بار دیگرمنجر به تمدید گواهینامه و استقرار استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2008 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015  در مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور و مرکز رشد معاونت تولید انستیتو پاستور ایران گردید.

کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *