مدیریت بازرگانی از ادارات زیر تشکیل شده است:

 • اداره سفارشات و خرید
 • اداره بازاریابی و فروش

اهم فعالیت های این مدیریت عبارتست از:

 • تامین مواد اولیه، دستگاهها، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز در چارچوب مقررات و آئین نامه های معاملاتی
 • ثبت سفارش و نظارت بر ترخیص
 • ارزیابی تامین کنندگان
 • پیگیری قراردادها
 • انجام امور مربوط به فرآیند فروش محصولات
 • ایجاد استراتژیهای فروش برای جذب مشتریان جدید
 • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی آنها
 • هماهنگی با واحد تولید برنامه ریزی برای اطلاع از توان موجود
 • ارزیابی و مدیریت ریسک