روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومي و امور بين الملل مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران در راستاي اهداف اطلاع رساني و امور ارتباطات داخلي و خارجي خود هماهنگ با ديگر ارگان تحقيقاتي، توليدي، پيشتيباني، ضمن ارائه خدمات در زمينه هاي مطبوعاتي و رسانه اي، همايشها و برگزاري نمايشگاه ها، بازديدها،‌ انجام امور مربوط به تشريفات سفرهاي خارجي و داخلي و ضيافتها و موارد مرتبط با امور قراردادهاي داخلي و خارجي و تبادل و انعكاس دستاوردهاي پژوهشي و توليدي، همواره در راستاي تحقق اهداف عاليه فوق پيشگام و پيشرو مي باشد.

از آنجا كه روابط عمومي در هر سازمان آئينه تمام نماي دستاوردهاي آن مجموعه مي باشد، اميد آن داريم كه در انجام اين مهم همواره كوشا و سعي وافر را مبذول نمائيم.

 

روابط عمومي مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران

 امور مطبوعات و رسانه ها

امور همايشها و سمعي بصري

امور دفتري

نشريات تبليغي و اطلاعات

 نمايشگاه ها

 

فعالیتهای روابط عمومی مجتمع

1. ارتباط با رسانه هاي خبري ومطبوعات

2. مصاحبه و گزارش رسانه هاي جمعي

3. تنظيم اخباردستاوردهاي  پاستور وهماهنگي و ارتباط  با بخشها

4. نمايندگي خبري روابط عمومي و نشريه پاستور

5. هماهنگي ورود و خروج خبرنگاران و واحدهاي خبري با حراست

6. هماهنگي جهت بازديد از بخشهاي پاستور

7. هماهنگي در رابطه با برگزاري نمايشگاهها

8. انجام امور پيگيري

9. سمعي وبصري و تالار ها

10. امور تبليغات ، آگهي ها و پلاكاردها

11. هماهنگي و اجراي ضيافتها و مهماني هاي انستيتو

12. هماهنگي و اجراي سمينارها وكنفرانسها

13. امور اخذ رواديد 

14. امور تشريفات مهمانان و مدعوين خارجي

15. توزيع و نصب نامه ها، پوسترها، اطلاعيه ها و روزنامه ها در بخشها و بوردها

16. مسئول ثبت نامه هاي وارده و صادره اداره روابط عمومي

17. پاسخگوئي به تماس هاي تلفني، كپي، ارسال و دريافت فكس

18. هماهنگي همكاريهاي بين بخشي و بين المللي

19. پيگيري و هماهنگي با بخشها جهت ارسال اخبار