بخش فرمولاسیون، پرکنی و بسته بندی

تاریخچه:

بخش فرمولاسیون ، پرکنی و بسته بندی در سال 1384 به عنوان گروه داروسازی مجموعه تولیدی فرآورده های نوترکیب

 انستیتو پاستور ایران  آغاز به کار نمود.

 

فعالیتهای تولیدی بخش:

در حال حاضراین بخش وظیفه تولید محصولات دارویی زیر را برعهده دارد:

  • واکسن هپاتیت ب

 

واحدهای تولیدی تابعه:

 واحد آماده سازی مواد:

این بخش مسئولیت آماده سازی و سترون سازی مواد و تجهیزاتی نظیر لباسهای اتاقهای تمیز، کپ، رابر، ویال و سایر وسایل واحدهای فرمولاسیون و پرکنی را  بر عهده دارد .

 

 واحد محلول سازی:

این واحد وظیفه تهیه و آماده سازی محلولهای مورد نیاز را برای  واحد فرمولاسیون و نیز دیگر واحدها برحسب ضرورت بر عهده دارد.

 

 واحد فرمولاسیون:

کلیه مواد موثره و خام از جمله آنتی ژن سطحی  نوترکیب ویروس هپاتیت ب وژل آلومینیوم هیدروکساید پس از فرآوری های لازم اولیه در طی یک فرآیند اتوماتیک و ایزوله فرموله شده و بصورت بالک نهایی واکسن در می آید .این فرآیند توسط سیستم کامپیوتری کنترل می شود و بدلیل اهمیت بالا از سیستمهای کنترلی جایگزین نیز برخوردار می باشد.

 

 واحد پرکنی:

در این واحد ویالهای استریل و دپیروژنه  از طریق ریل وارد اتاق پرکنی شده و پس از ورود به دستگاه، تحت شرایط آسپتیک، بالک نهایی واکسن از طریق نازلهای متصل به تانک حاوی بالک ، به داخل ویالها پمپاژ می شود. ویالهای پرشده توسط دستگاه درپوش گذاری وسرپوش گذاری شده و نهایتاً سرپوش روی ویال کاملاً در محل خود محکم می شود وویالها از طریق ریل از دستگاه و اتاق پرکنی خارج می شوند.

 

 واحد لیوفیلیزاسیون:

در این بخش محصولات اینتر فرون و استرپتوکیناز که توسط دستگاه پرکنی به درون ویال ها پرشده اند بوسیله دستگاه لیوفیلیزاتور طی سه مرحله خشک کنی اولیه، انجماد و خشک کنی ثانویه بصورت پودر خشک در می آیند. این فرآیند باعث افزایش ماندگاری و تسهیل حمل ونقل فرآورده می شود.

 

 واحد کنترل چشمی:

تمامی ویالها از نظر آلودگی به ذرات و نواقص در بسته بندی  توسط اپراتورهای مجرب و دستگاه نیمه اتوماتیک با نور پلاریزه مورد کنترل قرار می گیرد و موارد مشکوک از خط تولید خارج می گردد.

 

» واحد برچسب زنی:

عملیات  درج تاریخ تولید، انقضا و شماره سری ساخت بر روی برچسب ونصب آن بر روی ویال در این واحد انجام می گردد.

 

 واحد آماده سازی مواد بسته بندی:

مواد مورد نیاز عملیات بسته بندی در این واحد آماده استفاده در واحد بسته بندی میگردد. عملیاتی نظیر درج تاریخ تولید، انقضا و شماره سری ساخت بر روی جعبه ها در این واحد انجام می گردد.

 

 واحد بسته بندی:

 در این واحد ویالها به همراه بروشور حاوی اطلاعات دارویی هر محصول، درون جعبه های متناسب قرار داده شده، پس ازبسته بندی در لفافهای پلاستیکی برای خروج از واحد تولید و نگهداری در انبار تا زمان آزادسازی محصول توسط واحد تضمین کیفیت  آماده می گردد.

 

 

 واحد اداری:

انجام امور اداری و بایگانی اسناد و مدارک و تنظیم مکاتبات و مراسلات از وظایف عمده این بخش است.