"مدیریت كيفيت"

 

دکتر حمیدرضا حضوری

ایمیل:hamid@pasteur.ac.ir

شماره تماس: 34916013-026

 • سمت کنونی: مسئول فنی واکسن، فرآورده های بیولوژیک و مدیر کیفیت
 •   مرتبه علمی: استادیار- عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

 

 •  سوابق تحصیلی:
 1.  دکترای حرفه ای داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1372- 1366)
 2. دکترای تخصصی داروسازی ، فارماسیوتیکس – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1392- 1387)

 

 • سوابق اجرایی از سال 1379 تاکنون :
 1. رئیس فرمولاسیون بخش محلول های تزریقی
 2. مسئول بازرگانی خارجی
 3. رئیس فرمولاسیون فرآورده های نوترکیب
 4. مسئول فنی فرآورده های بیولوژیک
 5. مسئول فنی فرآورده های بیولوژیک و مدیر تضمین کیفیت
 6. رئیس بخش محلول های تزریقی
 7. مسئول فنی واکسن ، فرآورده های بیولوژیک و مدیر کیفیت

 

 • سوابق اجرایی بین المللی:

 

 1. مشاور و مدرس سازمان جهانی بهداشت (WHO)

 

مدیریت كيفيت متولي اجراي سيستم كيفي در مجموعه و ناظر بر برقراري اصول روش هاي خوب ساخت و آزمايشگاهي (GMP ،GLP ) مي باشد. اصول ياد شده، تضمين كنندة كيفيت، اثربخشي و ايمني فرآورده، قبل از ورود به بازار مي باشد.

مدیریت كيفيت با كلية فعاليت هاي توليد، كنترلي، فني، تداركات، فروش، توزيع و انبارداري ارتباط تنگاتنگي داشته و مسئول نگرش كيفي حين كلية عمليات مي باشد و در راستاي تحقق اين امر از ابزارهاي مختلف خود استفاده مي نمايد. مدیریت كيفيت شامل بخش ها و واحدهای زير مي باشد:

 1. بخش تضمین کیفیت
 2. بخش کنترل کیفیت
 3. واحد رگولاتوری