نام محصول: آنتی ژن رایت سریع

 

هدف:
بروسلا پاتوژن درون سلولی است که باعث بروز بروسلوز در انسان و حیوان می شود. گونه های بروسلا باسیل های درون سلولی اختیاری و گرم منفی هستند که می توانند بیماری "بروسلوز " را در انسان ایجاد کنند .بیماری انسان از طریق تماس با حیوانات آلوده به ارگانیسم یا از طریق تماس مستقیم یا با خوردن گوشت یا شیر به دست می آید .در موارد مشکوک به بروسلوز،سرولوژی ممکن است به تشخیص کمک کند و نقش مکملی برای کشت معمول داشته باشد .آنتی بادی های گونه های بروسلا ممکن است 1 تا 2 هفته پس از شروع علائم قابل تشخیص نباشند،بنابراین نمونه های سرمی گرفته شده در حین بیماری حاد ممکن است توسط سرولوژی در  بیماران مبتلا به بروسلوز منفی می باشد.مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در حال حاضر توصیه می کند که نمونه هایی که از نظر IgG یا IgM مثبت یا مبهم هستند با روش ایمونواسی آنزیمی غربالگری (EIA) و با روش آگلوتیناسیون اختصاصی بروسلا تائید شوند.

محتویات کیت:

-هر کیت آنتی ژن رایت روش سریع دارای 6 ویال آنتی ژن رایت سریع به همراه سرم کنترل مثبت رایت و سرم کنترل منفی می باشد.

 

  روش انجام آزمایش رایت سریع:
1-قبل از شروع آزمایش، تمام معرف ها را به دمای اتاق بیاورید و خوب مخلوط و هموژن کنید.

2 –مقادیر 80، 40، 20، 10، 5، 5/2 میکرولیتر نمونه سرم مورد نظر را برروی یک اسلاید شیشه ای تمیز به صورت جداگانه بریزید.
3-یک قطره از آنتی ژن(محتوی 30 میکرولیتر) مورد نظر را به سرم ها اضافه کرده و با استفاده از اپلیکاتور مخلوط کنید.

4-محتوای هر واکنش را به طور یکنواخت با اپلیکاتور مجزابه صورت جداگانه یا از رقت کم به زیاد مخلوط کنید.

 5- اسلاید را با حرکت دورانی دست بچرخانید. (توجه شود که روش کاملا دستی می باشد و استفاده از شیکر توصیه نمی شود)
6-با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتیتاسیون را با چشم غیر مسلح بررسی کنید.
7-نتیجه را بعد از یک دقیقه قرائت کنید.

تفسیر نتایج رایت روش سریع:
-بعد از اضافه نمودن آنتی ژن به مقادیر 80، ، 40، 20، 10، 5، 5/2 میکرولیتر به نمونه سرم ، تیتر به ترتیب معادل 20/1، 40/1، 80/1 ،160/1، 320/1 ، 640/1 خواهد شد.

-معمولا تیتر 1:80 به بالا ارزش تشخیصی دارد.

-در روش آگلوتیناسیون سریع اختلاف یک تیتر بالا و پایین قابل پیش بینی می باشد. بنابراین باید کلیه آزمایشهای مشکوک و یا با تیتر کمتر از 160/1 را با آزمایش به روش آگلوتیناسیون لوله مورد تائید قرار داد.


ملاحظات:

-به منظور کنترل حساسیت و کیفیت آنتی ژن ها و رفع هرگونه شک و ابهام در ثبت نتیجه آزمایشات آنتی ژن مورد نظر را با سرم های کنترل و سرم بیمار به هر دو روش آگلوتیناسیون همزمان و در شرایط کاملا یکسان مورد آزمایش قرار دهید.

-قبل از آزمایش آنتی ژن مربوطه را طوری تکان دهید تا سوسپانسیون میکروبی یکنواختی به وجود آید.

-کلیه آنتی ژن هایی که با سرم کنترل منفی واکنش مثبت نشان داده و با سرم کنترل مثبت به خوبی آگلوتینه نشوند و یا خود به خود آگلوتینه شوند فاقد ارزش مصرفی می باشند لذا آنتی ژن ها می بایست با سرم کنترل مثبت واکنشی با تیتر بالاتر از 160/1 ++ و با سرم بیمار تیتر معینی از خود نشان دهد.

- هیچ گونه واکنشی با سرم کنترل منفی نباید وجود داشته باشد. البته باید توجه داشت آنتی ژنی که با سرم منفی واکنش مثبت نشان دهد هرگز تیتر آن نباید بالای 80/1 باشد.

-نمونه سرم خون بیمار باید شفاف و عاری از ذرات قابل رویت و کدورت باشد.

-به تاریخ اعتبار آنتی ژن ها دقت نمایید.

-هیچ یک از معرف ها را رقیق نکنید.

-معرف ها را با یکدیگر مخلوط نکنید.

- معرف ها را فریز نکنید.

-از هرگونه تماس مستقیم با فرآورده بدون استفاده از دستکش به دلیل وجود فنل در ترکیبات آنتی ژن خودداری کنید .
-هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

-در روش آگلوتیناسیون سریع باید به محدودیت زمانی توجه خاصی نمود و ضمن آزمایش نباید اسلاید شیشه ای را نزدیک حرارت قرار داد که در هر دو  صورت مقداری تبخیر صورت می گیرد و نتیجه ای صحیح حاصل نمی گردد.

نتایج کاذب:

الف-مثبت کاذب:

یکی از مهمترین مسائلی که در آزمایشات سرولوژیکی وجود دارد،قرابت آنتی ژنیکی بعضی از میکروارگانیسم ها با یکدیگر است .به عنوان مثال اغلب در سرم خون مبتلایان به بروسلوز تیتر قابل توجهی از آگلوتینین فرانسیسلا تولارنسیس و بعضی از سالمونلاها ایجاد می گردد.

ب-منفی کاذب:

در مواردی که سرم خون بیمار بیش از حد تعادل غلظتی باشد که برای ایجاد واکنش آنتی ژن-آنتی بادی مورد نیاز است یانقص سیستم ایمنی وجود داشته باشد نتیجه گزارش منفی خواهد بود.

 

 

شرایط نگهداری و عمر قفسه ای:

دمای 2-8 درجه سانتی گراد و با رعایت زنجیره سرد به مدت 2 سال قابلیت مصرف دارد.

معدوم سازی:

-به منظور احتیاط و ممانعت ازآلودگی های ثانویه این محصول را مانند هر گونه فرآورده میکروبی و عفونت زا معدوم نمایید.