نام محصول :

آنتی ژن های ویدال

هدف:

تعیین سرمی میزان آنتی بادی ضد سالمونلا و بیماری حصبه و شبه حصبه در خون بیماران بر اساس روش اسلایدی و سریع مبتنی بر آگلوتیناسیون مستقیم است. در صورت حضور آنتی بادی های ضد سالمونلا در سرم ، این آنتی بادی های ضد سالمونلا در سرم،این آنتی بادی ها با آنتی ژن های تجاری تشکیل کمپلکس داده و آگلوتینه مشاهده می شود.

محتویات کیت:

هر کیت محتوی 6 ویال آنتی ژن AO,BO,DO,aH,bH,dH به همراه سرم کنترل مثبت ویدال و سرم کنترل منفی می باشد.

روش انجام آزمایش اسلایدی :

-مقادیر08/0، 04/02،0/0و01/0، 005/002،0/0 نمونه سرم مورد نظر را در یک اسلاید شیشه ای تمیز به صورت جداگانه قرار دهید.
-30 میکرولیتر (یک قطره )از آنتی ژنمورد نظر را به سرم ها اضافه کرده و  با استفاده از اپلیکاتور مخلوط کنید. (محتوای هر واکنش را به طور یکنواخت با اپلیکاتور مجزا به صورت جداگانه مخلوط کنید)

- اسلاید را با حرکت دورانی دست بچرخانید.

-با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتیتاسیون را بررسی کنید.

-با استفاده از چراغ مطالعه،نتیجه آگلوتیناسیون را بعد از یک دقیقه بررسی کنید.

.ملاحظات:

-به منظور کنترل حساسیت و کیفیت آنتی ژن ها و رفع هرگونه شک و ابهام در ثبت نتیجه آزمایشات آنتی ژن مورد نظر را با سرم های کنترل و سرم بیمار به هر دو روش آگلوتیناسیون همزمان و در شرایط کاملا یکسان مورد آزمایش قرار دهید.

تفسیر نتایج:

بعد از اضافه نمودن هر یک از آنتی ژن ها به مقادیر 80 تا 2/5 میکرولیتر نمونه سرم به ترتیب معادل 20/1،40/1،80/1،160/1،320/1،640/1 رقیق خواهد شد.

تیتر قابل قبول برای تست ویدال در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت است ولی عمدتا 80/1 برای آنتی بادی ضد سوماتیک و حداقل تیتر قابل قبول برای آنتی بادی ضدفلاژل 40/1 است.

نتایج کاذب:

قرابت آنتی­ژنیکی سالمونلاتیفی با سالمونلاآنتری­تیدیس و بعضی از سالمونلاهای گروه “B” اشکالاتی در بررسی نتایج آزمایشات رایت و ویدال ایجاد می­نماید که استفاده از هر دو آنتی­ژن فلاژلا و سماتیک از یک گروه را الزامی می­کند. همچنین در سرم خون اشخاصی که به عفونت ناشی از پروتئوس مبتلا هستند تیتر قابل توجهی از آنتی­کرهای عامل سببی بیماری تیفوس را می­توان اندازه گرفت.

غالبا دیده شده که در سرم خون بیماران مبتلا به آنفلوآنزا با آنتی­ژن سماتیک گروه “D” سالمونلاها (DO) آگلوتینه می­گردد. در ضمن سرم خون معتادان به قرص خواب­آور و اشخاصی که به بیماری­های مزمن کبدی دچار هستند نیز حساسیت غیر اختصاصی گسترده­ای با آنتی­ژن­های فبرایل مخصوصا سالمونلاها از خود نشان می­دهند. در سرم خون بیماران شفا یافته، کسانی که در مناطق آلوده زندگی می­کنند، ناقلین عامل سببی بیماری و افرادی که با واکسن “T.A.B” و یا منووالانت ضد حصبه واکسینه شده­اند تیتر قابل توجهی از آگلوتینین سالمونلاها را به طور یقین ثابت نمی نماید.چون تشخیص قطعی نع بیماری با انجام یک آزمایش امکانذیر نمی باشد ،بنابراین به منظور حصول نتیجه ای دقیق باید آزمایش را در فواصل زمانی معین و شرایط کاملا یکسان با نمونه سرم های جدید از همان بیمار مجددا تکرار نمود.

ب-منفی کاذب:

علاوه بر کلیه موارد فوق باید توجه نمود که یک واکنش منفی در آزمایش ویدال را نیز نمی­توان دال بر رد عفونت بیمار دانست. به عنوان مثال در شرایطی که تیتر آگلوتینین موجود در سرم خون بیمار بیش از حد تعادل غلظتی باشد که برای ایجاد واکنش آنتی­کر-آنتی­ژن مورد نیاز است، استفاده از آنتی­ژن­های مربوطه هیچ گونه واکنشی را نشان نداده و نتیجه گزارش منفی خواهد بود. بنابراین در روش آگلوتیناسیون سریع مصرف یک قطره آنتی­ژن و یک قطره سرم برای تشخیص بیماری هرگز علمی نبوده و در عفونت­های حاد جواب صحیحی به دست نمی­آید. همچنین در مواردی که نقص سیستم دفاعی بدن سبب تولید آنتی­کرهای ناقص بر علیه عامل سببی بیماری مربوطه می­شود.

همچنین در مواردی که نقص سیستم دفاعی بدن سبب تولید آنتی بادی های ناقص بر علیه عامل سببی بیماری می شود که آن منجر به نتایج منفی کاذب خواهد شد.

 

 

شرایط نگهداری و عمر قفسه ای:

-در دمای 2-8 درجه سانتی گراد و با رعایت زنجیره سرد به مدت 2 سال قابلیت مصرف دارد.

معدوم سازی:

-به منظور احتیاط و ممانعت ازآلودگی های ثانویه این محصول را مانند هر گونه فرآورده میکروبی و عفونت زا معدوم نمایید.