نام محصول:آنتی ژن  رایت لوله ای

 

هدف:
بروسلا پارتوژن درون سلولی است که باعث بروز بروسلوز در انسان و حیوان می شود. گونه های بروسلا باسیل های درون سلولی اختیاری و گرم منفی هستند که می توانند بیماری "بروسلوز " را در انسان ایجاد کنند .بیماری انسان از طریق تماس با حیوانات آلوده به ارگانیسم یا از طریق تماس مستقیم یا با خوردن گوشت یا شیر به دست می آید .در موارد مشکوک به بروسلوز،سرولوژی ممکن است به تشخیص کمک کند و نقش مکملی برای کشت معمول داشته باشد .آنتی بادی های گونه های بروسلا ممکن است 1 تا 2 هفته پس از شروع علائم قابل تشخیص نباشند،بنابراین نمونه های سرمی گرفته شده در حین بیماری حاد ممکن است توسط سرولوژی در  بیماران مبتلا به بروسلوز منفی می باشد.مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در حال حاضر توصیه می کند که نمونه هایی که از نظر IgG یا IgM مثبت یا مبهم هستند با روش ایمونواسی آنزیمی غربالگری (EIA) و با روش آگلوتیناسیون اختصاصی بروسلا تائید شوند.

محتویات کیت:

-هر کیت آنتی ژن رایت روش لوله ای دارای 6 ویال آنتی ژن رایت لوله ای به همراه سرم کنترل مثبت رایت و سرم کنترل منفی می باشد.


روش انجام آزمایش رایت لوله ای :
-قبل از مصرف معرف ها و کنترل های داخل کیت را به دمای محیط برسانید.
-به هنگام مصرف آنتی ژن رایت لوله ای، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هموژن و یکنواخت در آید.
-تعداد 9  لوله آزمایش سرولوژی را در جا لوله ای مناسب قرار داده و در لوله اول 9/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی ریخته و به آن 100 میکرولیتر از سرم بیمار اضافه نمایید.
-در سایر لوله ها مقدار  5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی بریزید.
-مقدار 5/0 میلی لیتر از لوله اول برداشته و به لوله دوم اضافه کنید پس از مخلوط کردن مقدار 5/0 میلی لیتر از آن را به لوله سوم اضافه کنید و همین کار را تا لوله آخر ادامه دهید و 5/0 میلی لیتر آخر را دور بریزید.
-به تمام لوله ها مقدار 5/0 میلی لیتر آنتی ژن رایت لوله ای اضافه کنید.
-به این صورت تیتر ها به ترتیب 1:20-1:40 و ... می باشند.
-از سرم های کنترل منفی و مثبت داخل کیت به عنوان شاهد استفاده نمایید.
-لوله ها را به مدت 24-48 ساعت 37 درجه سانتی گراد انکوبه نمایید.

-در زمان انکوباسیون لازم است دهانه لوله با پارافیلم مسدود شود.

- بعد از آن زیر نور چراغ مطالعه از نظر آگلوتیناسیون بررسی شود.

 

تفسیر نتایج رایت لوله ای :

-در ثبت نتایج باید دقت شود که واکنش آگلوتیناسیون با ته نشین باکتری ها که به صورت دکمه در ته لوله می باشد اشتباه نشود.
-تیتر های پائین 20/1 و 40/1 نباید کم اهمیت تلقی شوند و اگر با تظاهرات بالینی از قبیل درد استخوانی و مفصلی، تب و درد عضلانی و کمر درد و ... همراه باشند تکرار آزمایش پس از دو هفته توصیه می گردد لذا تشخیص قطعی نوع بیماری علاوه بر انجام آزمایشات سرولوژیکی و در نظر گرفتن علائم بالینی،مستلزم بررسی اطلاعات دیگری چون کشت خون ،کشت مدفوع، شمارش گلبول های سفید و غیره است که از بیمار گزارش می گردد، بنابراین با توجه به اشکالاتی اعم از موارد مثبت کاذب یا منفی کاذب روش های سرولوژیکی را با توجه به کمک فراوانی که در تشخیص عفونت به پزشک معالج دارند لازمه تست های تکمیلی اشاره در فوق می نماید.

 

شدت آگلوتیناسیون

رقت سرم

نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

1:20

++++

++++

++++

1:40

++++

+++

++++

1:80

+++

++

++++

1:160

++

+

++++

1:320

-

-

+++

1:640

-

-

++

1:1280

-

-

+

1:2560

-

-

-

1:5120

-

-

-

تیتر سرم

160

80

640

 

-لازم است برای اشخاص مشکوک به آزمایش های رایت حداقل سه بار و در فاصله چند روز متوالی در شرایط کاملا یکسان آزمایشگاهی و ترجیحا با دو کاربر تکرار نمود تا تغییرات نسبی تیتر آگلوتینین موجود در سرم خون بیمار عفونت را تایید نماید. بنابراین جواب یک آزمایش مثبت سرولوژیکی هرگز عفونت را به طور یقین ثابت نمی نماید.

-با اضافه نمودن 5/0 میلی لیتر آنتی ژن، تیترسرم مورد آزمایش در لوله ها به ترتیب 20/1، 40/1، 80/1، 160/1، 320/1، 640/1، 1280/1، 2560/1، 5120/1 خواهد شد.

-اختلاف تیتر یک مثبت بین جواب دو آزمایش از یک نمونه و یا بین چند نمونه سرم که در فواصل یک تا دو هفته همزمان و در یک شرایط مورد آزمایش قرار گرفته اند را می توان جز محدودیت ها و اشتباهات آزمایشگاهی به حساب آورد. 


ملاحظات:

-به منظور کنترل حساسیت و کیفیت آنتی ژن ها و رفع هرگونه شک و ابهام در ثبت نتیجه آزمایشات آنتی ژن مورد نظر را با سرم های کنترل و سرم بیمار به هر دو روش آگلوتیناسیون همزمان و در شرایط کاملا یکسان مورد آزمایش قرار دهید.

-کلیه آنتی ژن هایی که با سرم کنترل منفی واکنش مثبت نشان داده و با سرم کنترل مثبت به خوبی آگلوتینه نشوند و یا خود به خود آگلوتینه شوند فاقد ارزش مصرفی می باشند لذا آنتی ژن ها می بایست با سرم کنترل مثبت واکنشی با تیتر بالاتر از 160/1 و با سرم بیمار تیتر معینی از خود نشان می دهد.

-هیچ گونه واکنشی با سرم کنترل منفی نباید وجود داشته باشد. البته باید توجه داشت آنتی ژنی که با سرم منفی واکنش مثبت نشان دهد هرگز تیتر آن نباید بالای 80 باشد.

-نمونه سرم خون بیمار باید شفاف و عاری از ذرات قابل رویت و کدورت باشد.

-به تاریخ اعتبار آنتی ژن ها دقت نمایید.

-هیچ یک از معرف ها را رقیق نکنید.

-معرف ها را با یکدیگر مخلوط نکنید.

-هیچ یک از معرف ها را فریز نکنید.

- اطمینان حاصل کنید که لوله های مورد استفاده قبل از انجام آزمون تمیز و خشک است.

-از هرگونه تماس مستقیم با فرآورده بدون استفاده از دستکش به دلیل وجود فنل در ترکیبات آنتی ژن خودداری کنید .
-هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

نتایج کاذب:

الف-مثبت کاذب:

یکی از مهمترین مسائلی که در ازمایشات سرولوژیکی وجود دارد قرابت آنتی­ژنیکی بعضی از میکروارگانیزم­ها با یکدیگر است. به عنوان مثال اغلب  بروسلوز می تواند با فرانسیسلا تولارنسیس،عفونت های سالمونلا،ویبریوکلرا،یرسینیا انتروکولیتیکا،سراشیا مارسسنس،هموفیلوس آنفولانزا،سودوموناس آئروژینوزا،گروه A استرپتوکوک بتا همولیتیک و اشرشیا کلی و انگل مالاریا مثبت کاذب نشان می دهد.

افزایش شیوع سل(TB) در سارسر جهان،نشان می دهد که سل ممکن است منجر به واکنش مثبت کاذب سرولوژی بروسلوز شود.این ممکن است به دلیل شباهت بالینی نزدیک این دو عفونت باعث یک چالش تشخیصی شود و پزشکان باید سرم فعال بودن بروسلوز مثبت کاذب را در بیماران مبتلا به سل فعال در نظر بگیرند.

ب-منفی کاذب:

در مواردی که سرم خون بیمار بیش از حد تعادل غلظتی باشد که برای ایجاد واکنش آنتی ژن-آنتی بادی مورد نیاز است یانقص سیستم ایمنی وجود داشته باشد نتیجه گزارش منفی خواهد بود.

 

شرایط نگهداری و عمر قفسه ای:

دمای 2-8 درجه سانتی گراد و با رعایت زنجیره سرد به مدت 2 سال قابلیت مصرف دارد.

معدوم سازی:

-به منظور احتیاط و ممانعت ازآلودگی های ثانویه این محصول را مانند هر گونه فرآورده میکروبی و عفونت زا معدوم نمایید.