اهداف و اولویّت ها

 

 اهداف عمده این مرکز به شرح ذیل می‌باشد:

•   بستر‌سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقات دارویی در حوزه سلامت
•   ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق و جوان
•  کمک به رونق اقتصاد مبتنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان
•  ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار
•  بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی
•  تولید و توسعه محصولات و تجاری‌سازی ایده‌های نو

اولویت طرح‌های دریافتی در محورهای:

1- واکسن‌های انسانی
2- زیست فناوری دارویی
3- فرآورده‌های نوترکیب
4- سامانه‌های نوین دارورسان
5- مواد اولیه دارویی
6- نانو فناوری دارویی
7- بیوانفورماتیک
8- کیت‌های تشخیصی
9- خدمات تخصصی آزمایشگاهی
10- خدمات کنترل و تضمین کیفیت

بوده و ایده‌های محوری به پنج زیر گروه ذیل تقسیم بندی می‌شوند.

1- تولید مواد اولیه دارویی

2- طراحی و تولید دارو

3- طراحی و تولید واکسن انسانی

4- طراحی و تولید کیت‌های تشخیصی

5- ارائه خدمات تخصصی


این مرکز با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌ و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می‌کند. مرکز رشد انستیتو پاستور ایران پذیرای شرکت‌های جدید التاسیس مستقر در آن خواهد بود تا در مراحل اولیه توسعه کار خود مورد حمایت‌های فنی، اداری و مدیریتی قرار گیرند. تامین محل کار، خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع‌رسانی، خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی، آموزش‌های تخصصی ویژه، مشاوره و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری از اهم فعالیت‌های این مرکز می‌باشد. شرکت‌ها پس از پایان دوره رشد از مرکز خارج خواهند شد تا فرصت لازم جهت رشد به دیگر شرکت‌های متقاضی نیز داده شود.

اهم وظایف این مرکز به شرح ذیل است:

•  حمایت ستادی از واحدهای مستقر برای انجام فعالیتهای مرتبط با تجاری‌سازی ایده محوری
•  تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع فرآیند تجاری‌سازی
•  ارائه خدمات و مشاوره مورد نیاز واحدها در راستای تجاری‌سازی
•  نظارت بر روند رشد واحدها، تجزیه و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف تسریع و هدفمند‌سازی فعالیتها
•  نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری
•  ایجاد بخش پیش‌رشد جهت آموزش و پایش ابتدایی هسته‌‌های فناور و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان