تاریخچه

 

مرکز رشد زیست‌فناوری انستیتو پاستور ایران، مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج مجوز آغاز به کار خود را در تیر ماه 1391 دریافت ولی فعالیت عملیاتی خود را در زمستان 1392 آغاز نموده است.
این مرکز رشد در کنار دو مرکز رشد دیگر انستیتو در واحدهای تهران و شمال، مجموعه کاملی از امکانات و خدمات را به شرکت‌ها و هسته‌های مستقر در حوزه سلامت ارائه می‌دهند.

 

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

1- پیشنهاد و تصویب اولیه خط مشی و سیاست‌های علمی و فناوری مرکز رشد جهت ارائه به هیات امنا

2- پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیات امنا

3- بررسی و تصویب اولیه تراز مالی سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیات امنا

4- تایید آیین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد

5- تصویب صلاحیت واحد‌های فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

6- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

7- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری معاونت علمی و فناوری از طریق رئیس سازمان موسس

 

 

ترکیب شورای مرکز رشد:

این شورا، متشکل از 9 نفر از متخصصین، صاحبان فناوری، مدیران اجرایی و اعضاء هیات علمی انستیتو پاستور ایران به شرح ذیل می‌باشند:

1- رئیس مرکز رشد (رئیس شورا)

2- معاون مرکز رشد(دبیر شورا)

3- یک نفر ازمدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد، به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

4- چهار نفر از محققان، کارشناسان خبره و یا کارآفرینان با رشته تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد، به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

5- یک نفر کارشناس خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

6- یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس