حیوانات آزمایشگاهی

تاریخچه بخش

حیوانات آزمایشگاهی یکی از مهمترین ابزار محققین در سطح جهان است و میزان تحقیقات و پژوهش در  هر کشور بستگی مستقیم به میزان مصرف حیوانات آزمایشگاهی در آن کشور دارد و بیشتر به عنوان محیط کشت زنده معروف می باشد .بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایران در مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع واقع در مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در سال 1372 احداث گردید.

در سال1320آقای دکتر بهرامی پس از عزیمت به انستیتو پاستور فرانسه با سوش تاریخی پاستور ایران مراجعت وهار گزیدگان را که اغلب از مردم شهر تهران و اطراف آن بودند بانخاع خشکیده خرگوش به طریقی کلاسیک  لویی پاستور درمان می نمود.و عملاحیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایران از سال 1320بنیاد گذاشته شده است از شرح وظایف این بخش می توان به تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی همخون نظیر موش های همخون از نژادهای  DBA/2, BALB/c , C57BL/6J , CBA/Jو ...  و موشهای هیبرید مانند B6D2F1 و حیوانات غیر همخون از جمله موشهای سفید کوچک آزمایشگاهی ، موش های سفید بزرگ ، هامستر،خوکچه هندی ،خرگوش...... اشاره نمود .

 در بخش فوق آموزش و پژوهش نیزجهت مراکز تحقیقاتی ومحققین و دانشجویان از الویت خاصی برخوردار است ودر حال حاضرسعی شده است که علاوه بر توسعه وازدیاد نسل به ارتقائ کیفیت محصولات تولیدی منطبق برآخرین استانداردهای بین ا لمللی اجرا نموده. سه تا ازمهمترین اهداف جدی بخش علوم حیوانات آزما یشگاهی در سال1399به شرح ذیل می باشد :           

1- ا ستاندارد کردن وشناسنامه دار نمودن حیوانات آزمایشگاهی در کشور که برای نخستین بار مطرح و امیدواریم طی دو سال کار علمی و تحقیقات آن تمام و بتوانیم از انجمن بین المللی حیوانات آزمایشگاهی ICLAS تاییدیه های لازم رادریا فت نماییم.

 2-پروژه تولید حیوانات Transgenic Animalsکه درصورت اجرا می توان در صنعت تولید دارویی کشور انقلابی در هزینه ها و کیفیت نمود .که با استفاده از دستکاری ژنتیکی این کار قابل اجرا خواهد بود.

3-تولید موشهای توموری وسرطانی با توجه به نوع موشها ی در خواستی محققین کشور و نوع سرطانی که به عنوان مدلینگ در موشها نیاز دارند در طی حداکثر ده روز در اختیار محققین کشور به تعداد .. 1 سر ویا بیشتر قرار گیرد .

ضمنا"با توجه به دستورات سرکار خانم دکتر درود ریاست محترم مجتمع تولیدی وتحقیقاتی پاستور کرج ، فروش حیوانات آزمایشگاهی بجز موارد خاص  و تعداد بالای 1000 سر، فوری و به روز تحویل می شود.