رویه پذیرش

 

1- فراخوان عمومی و دوره‌ای:

مرکز رشد زیست فناوری از طریق وب‌سایت خود به آدرس pasteur-prc.ir صورت عمومی و دوره‌ای از میان واحدهای فناوری که ایده محوری آنها در راستای نظام سلامت کشور و در پنج گروه تولید مواد اولیه دارویی، طراحی و تولید دارو، طراحی و تولید واکسن‌های انسانی، طراحی و تولید کیت‌های تشخیصی و ارائه خدمات تخصصی طبقه‌بندی شده باشند، فراخوان جذب می‌دهد.

واحدهای فناور علاقه‌مند و واجد شرایط با مراجعه به وب‌سایت این مرکز و بارگیری فرم شماره IN-0001 با عنوان فرم درخواست پذیرش واحدهای فناور، تکمیل و ارسال آن به همراه نامه درخواست عضویت به این مرکز به آدرس ایمیل pastoincubator@pasteur.ac.ir، علاقه مندی خود را برای عضویت در این مرکز را اعلام می‌دارند.

هزینه ثبت نام و بررسی درخواست‌های عضویت برای دوره پیش رشد یک میلیون ریال، دوره رشد دو میلیون ریال و پارک زیست فناوری سلامت سه میلیون ریال می‌باشد. واحدهای فناور متقاضی می‌بایست مبالغ تعیین شده را به شماره حساب 2173449002004 با شناسه واریز 41571 بنام حساب درآمدی انستیتو پاستور ایران نزد بانک ملی شعبه پاستور واریز نموده و اصل رسید واریزی را به همراه اسناد درخواست استقرار به این مرکز ارسال نمایند. لازم به ذکر است هزینه‌های ثبت نام و بررسی درخواست‌ها قابل استرداد نمی‌باشد.

 

2- بررسی اولیه درخواست عضویت:

رئیس مرکز رشد پس از دریافت درخواست استقرار و فرم‌های مذکور، این اسناد را جهت بررسی اولیه و ارزیابی اعضاء، تیم‌کاری و ایده‌ی محوری به کمیته پذیرش مرکز ارجاع می‌دهند. در این کمیته بررسی اولیه ایده‌های محوری صورت می‌پذیرد و پس از تکمیل فرم شماره IN-0002 با عنوان فرم کارشناسی اولیه پذیرش واحدهای فناور، در صورتی که طرح‌های دریافتی بتوانند حداقل 80 امتیاز از 150 امتیاز از معیارهای پذیرش تیم‌کاری و نیز 50 امتیاز از 100 امتیاز از معیارهای پذیرش ایده فناورانه را اخذ کنند به واحد فناور مذکور اطلاع رسانی می‌شود تا  اسناد مورد نظر شامل مدارک متقاضی، فرم درخواست پذیرش، رزومه‌ی شخصی مؤسسین و همکاران و مشاوران، کپی مدارک تحصیلی دانشگاهی مؤسسین و همکاران و برنامه کسب و کار و ... را در اختیار مرکز رشد قرار دهند. در ادامه پس از تکمیل اسناد، درخواست عضویت یا استقرار واحد فناور به شورای مرکز رشد جهت تایید یا رد نهایی عضویت و استقرار ارجاع داده خواهد شد.

 

3- نتایج ارزیابی واحد فناور در شورای مرکز رشد در فاز پیش رشد:

در صورت تایید اعضای محترم شورا مبنی بر بلامانع بودن عضویت یا استقرار، واحد فناور در دوره پیش رشد به مدت شش ماه در مرکز مستقر خواهد شد، جهت عقد قرارداد استقرار توسط واحد حقوقی انستیتو یا تنظیم تفاهم‌نامه عضویت در مرکز رشد، از واحد فناور مد نظر دعوت به عمل خواهد آمد. اما در صورت رد ایده محوری به جهت وجود ابهام یا نقص در مدارک، با واحد فناور مکاتبه شده و یک بار دیگر این امکان داده خواهد شد تا در جلسات آتی از ایده محوری خود در حضور اعضای محترم شورای مرکز دفاع کنند. در صورتی که ایده مذکور به هر دلیلی مجدداً رد  شود، پرونده آن ایده محوری بسته خواهد شد و طی نامه‌ای رسمی علت رد ایده به واحد فناور اعلام خواهد شد.

واحدهای فناوری که موفق به عقد قرارداد استقرار در مرکز رشد بشوند در صورت نیاز به گواهی استقرار می‌توانند با تکمیل فرم شماره IH0003 با عنوان فرم درخواست گواهی استقرار واحد فناور در مرکز رشد، نسبت به اخذ گواهی استقرار اقدام فرمایند.

نکته: در صورت درخواست واحد فناور و تایید ریاست مرکز رشد، مدت استقرار در فاز پیش رشد تا 9 ماه قابل تمدید می‌باشد.

 

4- شرایط پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد:

- داشتن ایده محوری مناسب و متناسب با زمینه فعالیت مرکز رشد و متکی بر فناوری

- معرفی تیم کارآفرین متناسب با زمینه ایده محوری

- ارائه برنامه کسب وکار (Business Plan)

پذیرش واحدهای فناور غالبا” براساس زمینه‌های اولویت‌دار و تائید شده توسط مرکز رشد صورت می‌پذیرد.

واحد‌های فناوری که در یکی از موارد فوق واجد کلیه شرایط فوق نباشند، در صورت داشتن شرایط دیگر و تایید اعضای شورای مرکز، بعنوان هسته فناور در دوره رشد مقدماتی پذیرفته خواهند شد.

نکته: معمولا در مواردی که ایده محوری یا محصول نهایی آن، کلی، مبهم و نامشخص باشد، یا واحد فناور قائم به شخص بوده و ناتوان از به خدمت­گیری حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت در رشته مرتبط با ایده محوری باشد و یا هدف واحد فناور از استقرار در مرکز رشد صرفا راه‎اندازی یک پایگاه اینترنتی و یا فعالیت بازرگانی باشد در این موارد قطعاً ایده محوری آنها در مرکز پذیرش نخواهد شد.

 

5- شاخص‌های ورود به مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران:

1-5 - مرتفع کردن خلاء تکنولوژیک صنعت از طریق کسب یا انتقال تکنولوژی

2-5 - عدم پذیرش محصولات دارای مشابه

3-5 - محصولات اولویت دار نظام سلامت

4-5 - قابل اجرا بودن پروژه و ارائه توسط تیم متخصص

5-5 - جایگزینی محصولات و تکنولوژی‌های ارز بر و ثروت آفرین

6-5 - قلمرو بازار و پتانسیل صادرات

7-5 - منطبق با ترندهای جهانی تکنولوژی و الگوریتم‌های تشخیصی

 

6- ارزیابی دوره‌ای واحد فناور:

واحد فناور مستقر در مرکز موظف خواهد بود تا گزارش عملکرد و درصد پیشرفت پروژه خود را در زمان اتمام مدت قرارداد شش ماهه پیش رشد، مطابق فرم شماره IN-0004 با عنوان فرم گزارش پیشرفت کار در دوره‌ی پیش رشد به رئیس مرکز رشد اعلام دارند. در صورت لزوم کارشناسان این مرکز می‌توانند با هماهنگی دبیر مرکز رشد با واحد فناور، از محل استقرار بازدید بعمل آورده و واحد فناور باید همکاری لازم رابه عمل آورد. در صورت نیاز به مدرک یا مدارکی دال بر اجرای دقیق ایده محوری و عدم انحراف و یا عدول در اجرای آن، واحد فناور باید این اسناد را در اختیار کارشناسان مرکز قرار دهند. کارشناسان نتیجه بازدید خود را در فرم شماره IN-0005 با عنوان فرم گزارش بازدید از واحدهای فناور، وارد کرده و به رئیس مرکز گزارش خواهند کرد.

لازم به ذکر است در هر زمانی از دوره پیش رشد اگر انحراف از ایده محوری برای مرکز مسجل شد بلافاصله قرارداد فیمابین به صورت یک طرفه از طرف مرکز رشد، لغو شده و واحد فناور از این مرکز خارج خواهد شد و کلیه خسارات وارده به مرکز از محل تضمین واحد فناور قابل وصول خواهد بود.

 

7- ورود به دوره رشد:

پس از ارائه درصد پیشرفت ایده محوری و در صورتی که واحد فناور موفق به تکمیل دانش فنی خود مبنی بر تولید محصول و یا ارائه خدمات تخصصی گردید، در صورت تمایل واحد مذکور به ورود به دوره رشد، درخواست استقرار و اسناد مثبته خود را از پیشرفت ایده محوری و تائیدیه‌های اخذ شده را به رئیس مرکز تقدیم خواهد کرد. رئیس مرکز نیز اسناد دریافتی را جهت بررسی و ارزیابی به کمیته پذیرش مرکز ارجاع خواهند داد. کارشناسان کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک در صورت تائید، اسناد و مدارک را جهت ارزیابی مجدد به شورای مرکز رشد تقدیم خواهند کرد.

 

8- ارزیابی واحد فناور در شورای مرکز رشد در ذیل ورود به فاز رشد:

در جلسه شورا، واحد فناور برای دفاع از عملکرد خود به جلسه شورا دعوت خواهد شد و در مدت ده دقیقه از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. واحد فناور از نظر ایده‌ی فناورانه و برنامه‌ی کاری و توان اجرایی در شورای مرکز رشد ارزیابی خواهد شد و اعلام ‌نظر قطعی و نهایی در مورد گزینش یا عدم گزینش واحد فناور در دوره‌ی رشد در همان جلسه تعیین خواهد شد. در صورتی که واحد فناور موفق به تحقیقات بازار، بازاریابی، نمونه‌سازی، برآورد هزینه و زمان اجرا، تیم اجرایی و اخذ گواهی‌های کنترل کیفی از آزمایشگاه مرجع شده باشد و موارد فوق نظر اعضای شورای مرکز را تامین کند، با تائید اعضای شورا واحد فناور وارد فاز رشد خواهد شد و توسط واحد حقوقی انستیتو، قرارداد استقرار در دوره رشد به مدت سه سال با واحد فناور منعقد خواهد شد. برای هر ایده محوری که وارد فاز رشد می‌گردد باید یک نفر از کارشناسان مرکز رشد به عنوان کارشناس ناظر ایده محوری از طرف رئیس مرکز رشد تعیین شود و واحد فناور باید همکاری لازم را با ایشان داشته باشد. اما در صورتی که عملکرد واحد فناور در دوره پیش رشد و میزان پیشرفت ایده محوری نظر شورای مرکز را  تامین نکند، با واحد فناور تسویه حساب شده و از مرکز خارج خواهد شد. 

 

نکته: مدت استقرار در دوره رشد به درخواست واحد فناور و با تائید رئیس مرکز رشد تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.

 

9- ارزیابی واحد فناور دردوره رشد:

در طول مدت استقرار در دوره رشد، واحد فناور ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای یک ساله از پیشرفت ایده محوری، مطابق فرم شماره IN-0006 با عنوان گزارش دوره‌ای پیشرفت ایده محوری در دوره رشد، به رئیس مرکز رشد می‌باشد. در طول مدت استقرار در صورت لزوم کارشناسان این مرکز می‌توانند با هماهنگی دبیر مرکز رشد با واحد فناور، بازدید بعمل آورده و واحد فناور باید همکاری لازم را با آنها داشته باشد و در صورت نیاز به مدرک یا مدارکی دال بر اجرای دقیق ایده محوری و عدم انحراف و یا عدول در اجرای آن، واحد فناور باید این اسناد را در اختیار کارشناسان مرکز قرار دهند. کارشناسان نتیجه بازدید خود را در فرم شماره IN-0005 با عنوان گزارش بازدید از واحد‌های فناور، وارد کرده و به رئیس مرکز گزارش خواهند کرد.

لازم به ذکر است در هر زمانی از دوره رشد اگر انحراف از ایده محوری یا عدم توانایی واحد فناور در پیشبرد ایده محوری،  برای مرکز مسجل شود بلافاصله قرارداد فیمابین به صورت یک طرفه از طرف مرکز رشد، لغو شده و واحد فناور از این مرکز خارج خواهد شد و کلیه خسارات وارده به مرکز، از محل تضمین واحد فناور قابل وصول خواهد بود.

 

10- رویه تخصیص فضا و زیرساخت مورد نیاز به واحد فناور:

واحد فناور میزان فضای مورد نیاز خود را به رئیس مرکز رشد اعلام می‌کند. رئیس مرکز رشد درخواست مذکور را به دبیر مرکز رشد ارجاع می‌نماید. دبیر مرکز رشد پس از بررسی فضاهای در دسترس، گزارش خود را به رئیس مرکز اعلام می‌دارد تا پس از بررسی و تائید در شورا و به دستور رئیس مرکز رشد طی صورتجلسهای به شماره IN-0007 با عنوان صورتجلسه تحویل فضا، زیر ساخت‌ها و اموال مورد نیاز واحد فناور، فضای مورد نظر و اموال مورد نیاز در اختیار واحد فناور قرار گیرد. در مرکز رشد فضاهای مورد نیاز واحد فناور در سه قالب اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی به صورت استجاری با مبلغ اجاره تعیین شده توسط شورای مرکز در هر سال، به مدت معلوم در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

زیر ساخت‌های لازم شامل: آب، برق، گاز، خط تلفن و اینترنت به همراه فضاهای استجاری در حضور رئیس مرکز رشد، مدیر پشتیبانی مجتمع، مدیر فنی مهندسی، مدیر حراست مجتمع و جمع‌دار اموال انستیتو در اختیار واحدهای فناور قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است در صورتی که فضای مورد اجاره واحد فناور نیاز به تغییرات ساختمانی و تجهیزاتی داشته باشد تحت شرایط زیر مدارک هزینه کرد جهت انجام تهاتر با مبلغ اجاره بهاء فضای اجاره‌ای مورد قبول قرار خواهد گرفت.

1- کلیه هزینه‌ها در ابتدا توسط واحد فناور پرداخت خواهد شد.

2- تاریخ اسناد و مدارک هزینه کرد و محدوده برنامه حمایتی مربوطه یا قرارداد فی‌مابین باشد.

3- نام اقلام و قیمت جزء خوانا و مشخص باشد.

4- اسناد و فاکتورها رسمی بوده و دارای نام خریدار، شماره، تاریخ، مهر رسمی، شماره تلفن ثابت و آدرس دقیق فروشنده باشد.

5- برای هزینه‌های بالای بیست میلیون ریال، اخذ کد ملی و کد اقتصادی فروشنده الزامی می‌باشد.

6- جهت کلیه هزینه‌های زیرساخت و ابنیه اخذ تاییدیه از واحد فنی و مهندسی و مرکز رشد الزامی می‌باشد. 

 

11- معرفی جهت دریافت اعتبار و تسهیلات حمایتی:

در دروه رشد در صورت نیاز به حمایت مالی از ایده محوری، واحد فناور طی درخواستی از رئیس مرکز رشد میزان مبلغ مورد نیاز را اعلام می‌دارد. درخواست مذکور پس از وصول و بررسی اولیه در شورای مرکز رشد مطرح شده و در صورت پذیرش اعضای شورا، واحد فناور جهت دریافت تسهیلات حمایتی به صندوق‌های حمایتی تعیین شده معرفی خواهند شد. لازم به ذکر است در دوره پیش رشد هیچگونه حمایت مالی از واحد فناور صورت نمی‌پذیرد و واحد فناور می‌بایست با آورده مالی خود و یا با جذب حامی مالی دوره پیش رشد را سپری کند.

 

11- خروج از مرکز رشد:

واحد فناور در یکی از موارد زیر از مرکز رشد خارج می‌شود:

11-1- اتمام مدت قرارداد

11-2- موفقیت در تکمیل ایده محوری

11-3- عدم موفقیت در تکمیل ایده محوری

11-4- اعلام انصراف از ادامه استقرار در مرکز رشد

11-5- گزارش تخلف و انحراف از ایده محوری

در صورت بروز هر کدام از موارد فوق، واحد فناور پس از تکمیل فرم شماره IN-0008 با عنوان فرم تسویه حساب واحد فناور با مرکز رشد و پس از طی مراحل آن، از مرکز رشد خارج خواهد شد. در صورت موفقیت واحد فناور در تکمیل ایده محوری و تولید محصول مورد نظر و توانایی تولید و رقابت در بازار، آن واحد می‌تواند با عقد قرارداد جدید وارد پارک فناوری سلامت انستیتو ‌شود و تا مدت نامحدود می‌تواند در این پارک حضور داشته، تولید کرده و محصول خود را وارد بازار کند. در این دوره واحد فناور فضای مورد نیاز خود را یا به صورت استجاری یا با خرید زمین از پارک و ساخت و تجهیز آن توسط آورده خود تامین می‌کند. واحد فناور ملزم به پرداخت سه تا ده درصد میزان فروش خود، به عنوان حق امتیاز (Royalty) به پارک زیست فناوری سلامت خواهد بود. میزان حق امتیاز توسط شورای پارک زیست فناوری در ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ خواهد شد.

در صورتی که واحد فناور تمایلی برای حضور در پارک زیست فناوری سلامت را نداشته باشد می‌تواند پس از انجام مراحل تسویه حساب، از مرکز خارج شده و در بیرون از فضای پارک مستقر و تولید خود را انجام دهد.

واحد فناور باید در زمان خروج از مرکز رشد کلیه اموال، زیر ساخت‌ها و فضای دریافتی را صحیح و سالم به مرکز رشد تحویل دهد.

اگر خروج واحد فناور به دلیل بروز بند ج-11-5 باشد، واحد فناور ملزم به تامین خسارات وارده به مرکز رشد می‌باشد و مرکز رشد می‌تواند از محل تضمین واحد فناور کلیه خسارات وارده را تامین کند.