اهم وظایف واحد رگولاتوری مجتمع شامل موارد زیر می باشد:

 

  1. ارزیابی ریسک کیفیت
  2. پیگیری امور کارآزمایی بالینی
  3. مشارکت در رسیدگی به شکایات و ریکال
  4. فارماکوویژیلانس ( جمع آوری، ردیابی، ارزیابی و پایش عوارض جانبی محصولات دارویی)
  5. برنامه ریزی، تهیه و ارسال PSUR (گزارش ادواری به روز شده ایمنی)
  6. مشارکت در بازرسی، براساس اصول GXP
  7. به روز رسانی اطلاعات، متناسب با آخرین تغییرات گایدلاین ها و قوانین ملی و بین المللی
  8. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به ثبت داروهای بیولوژیک
  9. امور محوله از طرف مسئول فنی و مدیر کیفیت