محلول های تزریقی

تولید فرآورده‌های تزریقی  با حجم LVP در سال 1335 و فرآورده‌های تزریقی با حجمSVP   از سال 1363 در انستیتو پاستور تهران راه اندازی شد. با توجه به نیازهای روز افزون به این فرآورده‌ها و نیاز به فضای کاری بیشتر از نیمه دوم سال 1366 این بخش از اداره انستیتو پاستور  تهران به  مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج انتقال و شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر هفت محصول  با حجمSVP   در این بخش تولید می‌گردد.

متراژ حدودی بخش:

متراژ بخش محلول‌های تزریقی 3000 متر مربع می باشد.

 فرآورده های تزریقی تولید شده در بخش هم اکنون شامل فرآورده های زیر می باشد: 

 

 1. پتاسیم کلراید 15%
 2. سدیم کلراید 5%
 3. دکستروز 20%
 4. دکستروز 50%
 5. منیزیم سولفات 20%
 6. منیزیم سولفات 50%
 7. لیدوکائین 2%

 زیر بخش‌های مهم تولید:

 بخش محلول‌های تزریقی شامل  قسمت های ذیل میباشد:

 1. شستشو و آماده سازی
 2. توزین و فرمولاسیون
 3. پرکنی و دربندی
 4. سترون سازی
 5. کنترل چشمی و برچسب زنی
 6. بسته بندی    
 7. انبار قرنطینه
 8. انبار آماده تحویل         
 9. آزمایشگاه کنترل حین تولید