نام محصول: محیط انتقال ویروس، پاستوویرال ترانسپورت مدیوم (PVTM)

حیطه کاربرد: جمع‌آوری و انتقال نمونه های بالینی حاوی ویروس

احتیاط:

 • قبل از استفاده از اعتبار تاریخ مصرف فرآورده اطمینان حاصل فرمائید.
 • وجود و تعیین هویت صحیح ویروس به کیفیت، شرایط انتقال و نگهداری نمونه قبل از انجام تست در آزمایشگاه بستگی دارد.
 • PVTM برای جمع‌آوری نمونه و انتقال نمونه‌های بالینی حاوی ویروس از مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها به آزمایشگاه‌های رفرانس جهت تشخیص طبی در نظر گرفته شده است.
 • از محلول‌های نمکی به عنوان محیط انتقال ویروس استفاده ننمایید. اضافه کردن BSA و آنتی بیوتیک به محلول مذکور pH را تغییر می‌دهد و باعث تخریب ویروس می‌شود.   

روش کار:

 •  نمونه گیری با استفاده از سواب استریل صورت گرفته و نمونه به داخل لوله حاوی محیط، منتقل شود.
 • از تماس دست ها با لبه ظرف حاوی محیط انتقال خودداری گردد.
 • درب ظرف حاوی نمونه محکم بسته شود.

   

  • مشخصات بیمار و تاریخ نمونه برداری بر روی ظرف حاوی نمونه درج گردد.
  • نمونه ها را در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد (طبق پروتکل های ابلاغی با ملاحظات ایمنی به آزمایشگاه ارسال نمایید).
  • برای انتقال با تأخیر در ارسال نمونه، نگهداری در دمای یخچالی 8-2 درجه سانتی گراد توصیه می شود.(زمان بهینه نگهداری کمتر از 48 ساعت می باشد.)

    

   مشخصات: 

  • هر ویال حاوی 5/1 الی 2 میلی لیتر بافر هنکس، آنتی‌بیوتیک و فنل رد (نشانگر pH) می‌باشد.

    

   معدوم سازی:
  • این فرآورده باید مانند هرگونه فرآورده میکروبی و عفونی معدوم گردد.

    

   شرایط نگهداری و عمر قفسه‌ای:

  • در دمای 25-15 درجه سانتی‌گراد و در شرایط استریل تا 6 ماه قابلیت مصرف دارد.