مهندس علیرضا کاویان پور

مدیر تولید و برنامه ریزی

Kavianpour.alireza@gmail.com

02634916011

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

سوابق کاری

 • مدیر تولید و برنامه ریزی 1396 تاکنون
 • رئیس بخش نوترکیب باکتریایی 1395
 • سرپرست قسمت خالص سازی اولیه 1395-1391
 • کارشناس تولید1391-1386

 

 

 

 

 

 

مدیریت تولید و برنامه ریزی

مدیریت تولید و برنامه ریزی به عنوان یکی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت تولید از سال 1395 با ادغام مدیریت تولید و واحد برنامه ریزی و فناوری درچارت سازمانی مجتمع باز تعریف گردید. این مدیریت در جایگاه هماهنگی، برنامه ریزی، پایش و شناسایی مشکلات و گلوگاههای بخش های تولیدی زیرمجموعه شامل تولید محلول های تزریقی، تولید واکسن هپاتیت ب، تولید فرآورده های ب ث ژ، واکسن های ویروسی، تولید حیوانات آزمایشگاهی، بخش تولید آنتی ژن های تشخیصی، بخش فرمولاسیون، پرکنی و بسته بندی و واکسن های توسعه ای جدید به جهت اجرای برنامه تولید و امکان تحویل محصولات به نظام سلامت به انجام وظیفه می پردازد.

اهم وظایف این مدیریت عبارت است از:

 1. برنامه ریزی تولید بر اساس رصد تحویل کالا در حوزه محصولات رقابتی، تفاهم نامه و قرارداد در خصوص محصولات تعهدی مانند واکسن  
 2. کنترل و پایش تولید مطابق برنامه و بررسی عملکرد جهت ارزیابی درصد تحقق (اخذ گزارش دوره ای از واحد های ذیربط).
 3. جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری جهت شناسایی گلوگاهها و بررسی علل و رفع آنها، آماده سازی گزارش های آماری جهت ارسال به وزارت بهداشت، معاونت تولید، ریاست و ....
 4. نظارت مستمر  بر روند تولید و شناسایی مشکلات زنجیره تولید و گلوگاه ها در حوزه های تولید، کیفی ، فنی، پشتیبانی و بازرگانی و تعامل با سایر مدیریت ها و حوزه ها در جهت رفع آنها
 5. برنامه ریزی و  پایش عملکرد نیروی انسانی جهت استفاده بهره ور از منابع.
 6. انجام فعالیت در کمیته و کارگروههای مرتبط مانند hop، مدیریت دانش و ...
 7. هماهنگی در بارکذاری کدهای اصالت در سامانه ttak پس از اخذ تاییدیه های لازم
 8. ثبت اطلاعات در سامانه ttak وزارت بهداشت و تجهیزات پزشکی(Imed)