ترکیبات:
هر میلی لیتر واکسن هپاتیت ب نوترکیب حاوی 20 میکروگرم آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب حاصل از کشت سلول های مخمر (
pichia pastoris) حاوی ژنوم کد کننده آنتی ژن به عنوان ماده دارویی فعال با خلوص بیش از 95% می باشد که بر روی 0.5 میلی گرم ژل آلومینیوم هیدروکساید جذب گردیده است. تیومرسال نیز به عنوان محافظ در این فرآورده به کار رفته است.

 

شکل دارویی:
سوسپانسیون تزریقی به رنگ سفید و کدر

 

دوره و فواصل تجویز واکسن:
- برنامه واکسیناسیون معمول :به صورت سه دوز با فواصل یک و شش ماه از دوز اول ( فواصل زمانی صفر – 1 – 6 ماه)
- برنامه واکسیناسیون در جوامع آلوده و در نوازادانی که از مادران آلوده به هپاتیت ب متولد می شوند (جهت ایجاد پاسخ ایمنی سریع): اولین دوز واکسین ترجیحا در مدت 12 ساعت بعد از تولد و یا هفت روز بعد از تولد تزریق گردیده، سپس باید به فواصل یک، دو و دوازده ماه بعد از اولین دوز تزریق گردد.(فواصل زمانی صفر-1-2-12ماه)
- واکسیناسیون مجدد: در حال حاضر دوز یادآور به صورت روتین تجویز نمی گردد. دوز یادآور بسته به شرایط فرد با نظر پزشک معالج تجویز می گردد.

 

بسته بندی:
بسته های 10 تایی شامل ویال های 10
R مولتی دوز

بخش هپاتیت

 

این بخش با هدف تولید واکسن هپاتیت B ، تاسیس شد. این محصول به کمک تکنیک های مهندسی ژنتیک و به روش نوترکیب ساخته میشود. در حال حاضر این قسمت با راه اندازی بخش های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، رسما فعالیت خود را آغاز نموده و وارد مرحله تولید شده است.